Prosím nepoužívejte Internet Explorer. Využijte moderní prohlížeč!

Provozovatel internetového portálu

Sportion, s. r. o.
Masarykova 413/34
602 00 Brno
Česká republika
IČO: 09541667
DIČ: CZ09541667
Tel.: +420 603 963 916
Email: info@sportion.cz

Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny dostane kupující nový záruční list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

Vady způsobené přepravou

Při doručení objednaného zboží prostřednictvím přepravní služby zkontrolujte důkladně při převzetí, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou nebo není poškozené. Pokud bude zboží mechanicky poškozeno, je třeba zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Poté nás kontaktujte a my vám zašleme nové zboží.

Pokud zjistíte poškození až při rozbalení zásilky doma, je nutné nejpozději následující pracovní den po převzetí zásilku včetně originálního obalu připravit k reklamaci, kontaktovat přepravce a to v místě, kde byla zásilka předána přepravce sepíše protokol o poškození (reklamaci). Budete potřebovat kompletní balení zásilky, fakturu ke zboží a OP. Poté nám neprodleně oznamte podrobnosti e-mailem na adresu info@sportion.cz, přiložte kopii zápisu a uplatnění od přepravce, uveďte číslo objednávky, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na sebe. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Pokud je zboží poškozeno, není možné ho zaslat na naší adresu bez předchozí dohody. V případě nejasností při uplatňování reklamace u přepravce nás kontaktujte na email: info@sportion.cz

Balení výrobků a zásilek a zjevné vady

Zásilky balíme s co největší pečlivostí, aby nedošlo k poškození při přepravě. V případě viditelného poškození či vady zboží, které není způsobeno přepravou nás okamžitě po převzetí zboží kontaktujte na e-mail: info@sportion.cz.  Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel a nelze řešit v rámci záruky. Na všechny výrobky je poskytována záruka 24 měsíců.

Odeslání zboží do naší firmy nebo do servisu

Zásilku při odesílání pojistěte proti poškození, pokud to charakter zboží vyžaduje. Zásilku zaslanou prostřednictvím přepravní společnosti bez označení nebo pojištění proti poškození nebude možné v případě poškození u přepravce reklamovat.

Na možnosti zaslání křehkého sortimentu se informujte u svého přepravce.

V zásilce vždy uvádějte, z jakého důvodu zásilku posíláte, přiložte též fakturu (případně kopii), kterou jste obdrželi při nákupu.

Vyřízení reklamace

V případě, že se na dodaném výrobku během záruční doby projeví závada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, zákazník má právo na reklamaci zboží.

Závadu je nutné popsat a zboží zaslat na adresu servisního střediska - poštovné v tomto případě hradí zákazník, kontakt na autorizovaná servisní střediska naleznete v záručním listu nebo na faktuře.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mail: info@sportion.cz

Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu - není to podmínkou, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby kupující předložil záruční list případně prodejní doklad (fakturu nebo prodejku).

Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Lhůta 30 dní se započítává od přijetí zásilky do odeslání přepravní službou.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  2. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou - návodem
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
  4. zboží bylo poškozeno živly
  5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci
  6. zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN
  7. poškození zboží při přepravě ( nutno řešit s dopravcem )
  8. mechanické poškození, které nebylo uplatněno ihned po převzetí zboží

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Aktivní zákazníky (objednávající nebo dotazující se prostřednictvím formulářů na našich stránkách) informujeme o výhodných nabídkách a novinkách prostřednictvím e-mailových newsletterů maximálně 2x za měsíc. V případě, že nebudete mít o zasílání newletterů zájem, je možné zrušit jejich odběr.

Právo na vrácení peněz nebo výměnu zboží

1. Zákazník má právo zboží vrátit a požadovat za něj peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží přes internetový obchod při dodání zásilkovou službou. Zboží je nutné dodat do naší firmy nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky. Vyjímkou, kdy není možné požadovat vrácení peněz, je výroba nebo objednání zboží přímo na zakázku.

2. Náklady na poštovné hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Při zaslání zboží zpět přiložte originální doklad o koupi (fakturu) a přiložte číslo účtu, na který chcete částku za vrácené zboží zaslat.

3. Zákazník má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za stejných podmínek (viz výše).

4. Právo na vrácení zboží nemají zákazníci, kteří nakupují zboží pro své podnikání (na IČO). V tomto případě je však možné ve většině případů nepoužité zboží vyměnit za jiné.

5. V případě vrácení zboží musí být vrácené zboží nepoužité, nepoškozené, v bezvadném stavu, čisté, nesmí nést známky používání, včetně nepoškozeného originálního obalu, výplní, atd. Musí obsahovat veškeré dodací doklady (dodací list, záruční list, návod, doklad o zaplacení, ostatní příslušenství a případný dárek). Pokud některá z těchto náležitostí v zásilce chyběla nebo je například poškozený obal již při převzetí od nás, je nutné na to upozornit nejpozději druhý pracovní den po přijetí zásilky.Na pozdější urgování nemůže být brán zřetel. V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno, případně si vyhrazujeme právo požadovat po zákazníkovi přiměřenou náhradu za případné poškození, znehodnocení, či nekompletnost vráceného zboží. Do zásilky též přiložte číslo účtu, na které vám peníze za vrácené zboží převedeme.

6.Po dohodě je zboží možné vyměnit za jiné, v tomto případě je nutné provést výměnu za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě.

7. Balík nezasílejte na dobírku, tento balík nebude přijat.

8. Přepravce, pomocí kterého se vrací zboží, si zvolí zákazník dle vlastního uvážení. Doporučujeme zásilku pojistit a také označit jako křehkou. Pokud dojde k poškození zboží při přepravě k nám, je povinností zákazníka poškození zásilky vyreklamovat u svého přepravce.

9. Peníze budou převedeny na účet zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení vráceného zboží.

Stornování objednávky

Kupující má právo stornovat objednávky bez udání důvodu 60 minut po jejím odeslání na email: info@sportion.cz. V případě stornování objednávky po této lhůtě je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že objednané zboží musel objednávat u dodavatele, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, např. zbytečné dopravy, apod.

Pokud zákazník zásilku nepřevezme, může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojenou s dodáním zboží (poštovné od dodavatele, poštovné k zákazníkovi, atd.)

Pokud je objednávka stornována prodejcem a byla již provedena platba převodem, prodejce vrátí zákazníkovi částku na účet nejpozději do 14 dnů.

© 2020 - 2021 Sportion s.r.o. | pronájem e-shopu UPgates

Platby GoPay
Vytvořilo: